Tudung kanak-kanak

Maksud Zikir Empat Kalimat Mulia

Yang Baik Datangnya Dari Allah dan Yang Buruk Datangnya Dari Saya Sendiri.
sharing is caring.. 
jom kita beramal.. 
peringatan bersama..


Yang dimaksud bacaan tasbih (subhanallah = Maha Suci Allah) adalah menyucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak bagi-Nya.

Yang dimaksud bacaan tahmid (alhamdulillah = segala puji bagi Allah) adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, shifat dan perbuatan-Nya yang mulia.

Yang dimaksud bacaan tahlil (laa ilaha illallah = tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah) adalah berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah serta berlepas diri dari kesyirikan.

Yang dimaksud bacaan takbir (Allahu akbar = Allah Maha Besar) adalah menetapkan keagungan atau kebesaran pada Allah Ta’ala dan tidak ada yang melebihi kebesarannya.

Empat kalimat mulia tersebut berfaedah bukan hanya di lisan, namun direnungkan maknanya di dalam qolbu, dalam hati yang paling dalam.

Semoga amalan yang sederhana ini akan menjadi rutin harian kita sehingga lisan ini selalu basah dengan zikrullah, zikir pada Allah.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

-------------

Panjang-panjangkan kepada sahabat dan keluarga kalian.

- Anugerah.

0 Comments